Fulltextové vyhledávání

19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva


Sbírka právních předpisů obce Těchonín

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. ... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky 

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství [PDF, 181 kB]  8.12.2021
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství [PDF, 139 kB]  8.12.2021
Obecně závazná vyhláška 1/2020 [PDF, 180 kB]  22.11.2020
Zásady zpracování osobních údajů [PDF, 226 kB]  24.9.2019
OZV č.4/2018 o místním poplatku za KO [PDF, 146 kB]  26.6.2018
Obecně závazná vyhláška č.3_2018, Zřízení školského obvodu [PDF, 338 kB]  5.6.2018
Dokumentace obce Urbanov k řešení mimořádných událostí a krizových situací [PDF, 611 kB]  29.5.2017
Schválený územní plán obce Urbanov [ZIP, 6,8 MB]  27.12.2011
Provozní řád kanalizace [PDF, 5,2 MB]  22.1.2013
Kanalizační řád [PDF, 7,4 MB]  22.1.2013
Vyhláška o shromažďování a třídění odpadů, 01_2015 [PDF, 1,2 MB]  1.4.2015
Provozní řád dětského hřiště [PDF, 464 kB]  6.10.2014
Územní plán obce  22.1.2012
Obecně závazná vyhláška obce Urbanov č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF, 1,9 MB]  22.1.2013
Opatření č. 1/2011 - Řád veřejného pohřebiště [PDF, 532 kB]  7.3.2011

Zápisy z jednání zastupitelstva

Kategorie: