Fulltextové vyhledávání

23. 4. Vojtěch

Zítra: Jiří
Drobečková navigace

Úvod > Spolky a organizace > Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele

Dominantou Urbanova je kostel sv. Jana Křtitele. Do kolátury urbanovské farnosti spadají okolní obce Sedlejov, Nevcehle, Žatec, Ořechov, Panenská Rozsíčka a Stranná - celkový počet obyvatel těchto vesnic je přibližně 1000 lidí (srpen 2011).

Kostel a faraUrbanovský kostel není pouze architektonickým dílem, ale i pramenem historie. Jelikož se k jeho stavbě nezachovaly žádné písemné údaje, lze určit jeho stáří jedině slohovou kritikou, a to podle pozdně románského portálu.

Dle historika prof.PhDr. Václava Richtra byl kostel založen v letech 1220-1230. Stopy po původním pozdně románském slohu jsou patrné na presbyteriu, dochovala se i románská křtitelnice. V první polovině 13. století existovala v Urbanově tribunová svatyně, což znamená, že tam tehdy bylo panské sídlo. Komu patřilo a proč v Urbanově vzniklo, o tom písemné prameny mlčí.

Roku 1419 za pánů z Hradce byl kostel přestavěn do gotické podoby, jak dokládá klenba v tzv. Černé kapli. V letech 1618 – 1648 kostel přestavěn do renesanční podoby, dochované na postranní lodi. Roku 1650 došlo k přístavbě manýristické kaple k severní straně lodi. Roku 1780 proběhla poslední přestavba kostela v barokně-rokokovém slohu.

Původně byl kolem kostela hřbitov obehnaný kamennou zdí, ten však byl zrušen a nahrazen novým za vesnicí, který byl posvěcen v roce 1835. V ohradní zdi kostela stojí kaplička sv. Barbory, která byla kdysi do hřbitova otevřena velkým obloukem.

Urbanovský farní chrám byl založen jako tvrzový. Kostel byl v té době spojen s tvrzí a farou. Kdy tvrz zanikla není zatím známo. Dle historiků byla na jižní straně kostela zeměpanská tvrz. Románský kostel byl pravděpodobně plochostropý a strop dřevěný, jak tomu v té době bývalo zvykem. Z této stavební etapy se v kostele zachoval pouze pozdněrománský portál (vchod ze síňky do kostela), který byl odkryt při generální opravě kostela v letech 1964-1965 za P.Jana Slabého.

V síňce je též pozdněrománská křtitelnice a patka románského sloupu, které byly nalezeny v r.1964. Tehdejší farář P. Jan Slabý měl velký zájem o historii a také dobré znalosti. Vždyť za působení v Urbanově měl na starosti církevní stavby od Jihlavy až po Slavonice. Románský kostel byl užší a kratší.

Ze XIII.století pochází také dochovaný starý zvon, který je zavěšen ve zvonici. Je to druhý nejstarší zvon na Moravě. Po různých přestavbách za pánů z Hradce byl kostel v letech 1415-1419 zvětšen a pohledově zvýšen. Další stavební období, které ovlivnilo vývoj kostela bylo období renesance, kdy byla postavena postraní loď kostela asi 1618-48. Poslední a nejrozsáhlejší přestavba probíhala v době baroka 1780-88, kdy byl kostel přestavěn do nynější podoby. Věž byla připojena ke kostelu a na střechu dána báň, která na ní byla do roku 1889. Od té doby je na ní stanová střecha. Tato stavba byla v době působení P.Ignáce Bertráma 1780-1808.

V té době byla také postavena nová farní budova, dle historických pramenů na místě tvrze. Stará farní budova byla postavena na místě původní fary po požáru v r.1721. Stavbu farních budov platili Jezuité z Telče. Rozsáhlé pojednání, jal je popsal universitní profesor dr.Václav Richter, rodák z Třeště, je v brožurce "Urbanov", vydané v červnu 1994.

Je třeba ještě připomenout, že před kostelem byl v roce 1972-74 upraven pěkný park, který svým prostředím zpříjemnil a důstojně vyplnil místo před starobylým kostelem. Před mnoha lety tu stála první škola a byl tu malý rybníček a proto se tu říkalo a dosud říká Na rybníčku.

Od roku 1990 až do r. 2013 byl duchovním správcem urbanovské farnosti a kostela P. Emanuel Marek, který dříve dlouhá léta působil v kostele Matky Boží v Jihlavě. Tento správce měl zájem na zlepšení stavu farních budov a přilehlého okolí.
V roce 2006 byla zčásti zrekonstruována farní budova, vyměněna krytina a nové venkovní omítky. V nejbližších letech je plánována generální oprava kostela, na kterou by se bez dotace z fondů EU nedostalo. Oprava se týká kostela a přilehlých budov.

V roce 2012 došlo k výměně krovů a opravy části střech kostela, jeho odvodnění, opravu fasády aj. Představitelé obcí spadající pod farnost se dokázali domluvit na společném postupu při pomoci s financováním oprav.

Obec je také správcem místního hřbitova. V roce 2006 proběhly stavební práce na jeho úpravě, byla opravena a dokončena ohradní zeď „nového“ hřbitova, vybudovány centrální chodníky pro snadný a pohodlný přístup, instalovány lavičky a opravena postranní vstupní brána. V roce 2014 je tato brána osvětlena.