Fulltextové vyhledávání

21. 7. Vítězslav

Zítra: Magdaléna
Drobečková navigace

Úvod > Akce obce

Akce obce


Na tomto místě www stránek jsou zachyceny realizované investiční akce a větší opravy majetku obce Urbanov. Také některé kulturní a společenské akce v obci.

Novější 1

Dětské hřiště Urbanov, 2014

Datum konání: 29. 8. 2014

Zejména děti do 12 let využívají na školním hřišti a školní zahradě "Dětské hřiště Urbanov". Hřiště je tvořeno celkem 7 prvky - houpačky, koš na basketbal, skluzavka a další. Hřiště bylo uvedeno do provozu v srpnu 2014. Projekt vznikl za výrazné podpory maminek dětí, Základní školy a OÚ Urbanov. Byl realizován s přispěním Ministerstva pro místní rozvoj.Rekonstrukce kulturního domu v letech 2013-14

Datum konání: 11. 7. 2014

V roce 2013 -14 byla postupně provedena rekonstrukce toalet a vznikla nová, plnohodnotná kuchyně. Poté vznikla nová klubovna z dřívějších malých místností. Instalován je nový bojler na ohřev teplé vody do kuchyně a klubovny.

První společnou akcí v KD po úpravě byla pouťová zábava SDH. Kolaudace byla provedena v červnu 2014.

Oprava byla částečně financovaná z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina.Vrt pro pitnou vodu 2013-14

Datum konání: 7. 7. 2014

Nedostatek vody ve vesnici řešíme novým vrtem.

V roce 2013-14 realizujeme připojení nového zdroje pitné vody. Z vrtu 72 m hlubokého můžeme díky vydatnosti nového zdroje čerpat vodu v množství 1,3 l/sekundu. Úpravna instalovaná v budově vodárny má kapacitu 0,3 l/sec.

Jen tento zdroj sám o sobě je schopen zabezpečit úplnou spotřebu vody celé obce.

Průzkumný vrt realizuje Geomin, vybavení technologie úpravy vody Vodaservis.

Propojení vrtu a vodojemu obec zvládla svépomocí.

Projekt byl podpořen z Ministerstva životního prostředí z OPŽP.

 140 let školy v Urbanově - Zahradní slavnost

Datum konání: 19. 6. 2014

Připomenutí jednoho z nejsilnějších symbolů obce, budovy základní školy, se uskutečnilo na školní zahradě v neděli 6.července 2014. K poslechu zahrála mladá a svižná dechová Hudba z Marsu Revajvl a velezkušený Dixieland Jazz Band Telč. Setkání se vydařilo i za přispění SK Urbanov, který organizoval hry pro děti. Pro nejmenší děti zahrál loutkový soubor K. Čapka z Třeště pohádky O Popelce a O Šípkové Růžence.

PlakátProjev starosty - 140 let školy

Datum konání: 15. 7. 2014

Připomínáme si 140 let školy. Ač je budově 140 let, je to stále útulné, jedinečné a krásné místo. Nadčasové a úžasné, místo, které má svoji duši. Vzdejme naším setkáním úctu těm, kdo tuto stavbu financovali, projektovali, postavili a následně 140 let, tedy i v době obou válek, provozovali.

Projev 140 let školySetkání rodáků 2013

Účastníci setkání po uvítání zastupiteli obce a společném obědě v kulturním domě využili čas k prohlídce obce. Pro pohyb po obci sloužil koňský povoz. Z věže kostela sv. Jan Křtitele se návštěvníci mohli kochat pohledem do širokého okolí svého mládí. Navštívili mile vyzdobenou Základní školu s modernizovaným školním hřištěm, park před kostelem i hasičský areál. V kulturním domě s pečlivě naaranžovanou květinovou výzdobou i výstavou a promítáním fotografii hrála k tanci i poslechu „Urbanovská sebranka“. Každý si domů odvážel pamětní obrázek, pohlednice Urbanova a společnou fotografii. Hlavně však odcházel s pocitem, že obec na své rodáky nezapomíná, jak se vyjádřila jedna z návštěvnic.

Setkání rodáků FINAL.pdfProjev starosty na Setkání rodáků 2013

Datum konání: 10. 7. 2014

Přednesený projev starosty na setkání rodáků.pdfRevitalizace školního hřiště 2013

Datum konání: 7. 7. 2014

Tímto projektem získává obec: Rozšířené hřiště na plný tvar tenisového kurtu s umělým trávníkem, běžeckou dráhu na sprint 60 m, dvě kladiny na zkoušku obratnosti a na posezení, dráhu a dopadové místo na skok do dálky.

Hřiště dostalo nové oplocení. Vznikla betonová plocha 12 m x 12 m jako místo pro nácvik tenisu a obratnosti dětí. Po instalaci koše na basketbal také místo nácviku této populární hry. Děti si na ploše malují křídou a hrají.

Projekt získal podporu Mikroregionu Telčsko z fondu SZIF.

 • nová dráha na 60 m
 • hřiště dostává plný rozměr plochy na tenis
 • nová betonová výcviková plocha 12 x 12 m
 • pískové doskočistě
 • oprava plotu za a kolem hřiště
 • redukce počtu stromů (a padajícího listí)
 • nové lavičky/kladiny
 • úprava/vyčiště


Zlepšení vzhledu obce, realizace v r. 2013

Datum konání: 11. 7. 2014

Oprava prostranství před kostelem, nově vyasfaltované komunikace od školy ke kostelu a v místě před vstupem do kostela je položena žulová kostka a kamenný obrubník. Vznikla nová parkovací místa. Je provedena oprava celé obecní cesty k Sedlejovu, v délce 650 m je položen nový asfaltový povrch. Je realizována úprava zeleně na školním hřišti a v parku, instalováno nové solární svítidlo u druhého vchodu na hřbitov. Jsou vyměněna sodíková pouliční svítidla za LED svítidla.

Obec má dvě nové informační tabule.

Vznikl přístřešek pro čekající na autobus.Projekt byl ukončen v květnu 2013 za podpory Programu rozvoje venkova, fond SZIF.

Předmět plnění:

 • Oprava prostranství před kostelem - v místě před vstupem do kostela žulová kostka a vyasfaltování stávající narušené komunikace.
 • Nová parkovací místa a přístřešek u zastávky autobusu.
 • Oprava cesty k Sedlejovu a úprava zeleně na školním


Dovybavení sběrné sítě, zařízení odpadového hospodaření, r. 2013

Datum konání: 11. 7. 2014

Ve spolupráci a za přispění Mikroregionu Telčsko (program SZIF) byly do obce v roce 2013 pořízeny dva velkoobjemové kontejnery, nosič kontejnerů a nádoby na sběr skla, plastů a papíru.Novější 1